ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Τηλεματικό Μετρητικό Σύστημα Ύδρευσης


ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΦΩΤΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ!

Μια ακόμη σοβαρή επένδυση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης  αποτελεί η προμήθεια και η σταδιακή εγκατάσταση από το 2013 ενός πρωτοποριακού συστήματος ελέγχου- μέτρησης της κατανάλωσης και της πίεσης του δικτύου πόλεως. Το έργο αποτελεί πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας, προϋπολογισμού 2.106.990 ευρώ και ήδη υλοποιείται επί θητείας Νέου Ξεκινήματος.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου της ύδρευσης, Αγίας Μαρίνας-Αγίου Δημητρίου προβλέπεται και εκεί η εγκατάσταση  μετρητικού συστήματος για τον έλεγχο του δικτύου το οποίο είναι τώρα προς δημοπράτηση. Με τα έργα αυτά ελέγχονται οι διαρροές στις οικίες των καταναλωτών και ειδοποιούνται έγκαιρα προς αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων.