ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – Περάτωση 2ης Ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης Καρελά


Πολεοδομική μελέτη ΚΑΡΕΛΛΑ: ΠΕΡΑΤΩΘΗΚΕ Η 2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2013

Στην πολεοδομική μελέτη Καρελλά αντιμετωπίσαμε με επιτυχία το ζήτημα της δευτερεύουσας αρτηρίας των 24 μ. πλάτους που υπερρυμοτομεί το σχέδιο πόλης. Έγιναν συζητήσεις και επαφές με το ΥΠΕΚΑ για την εξεύρεση λύσης στο θέμα ενώ το 2013 είχαμε την περάτωση της 2ης ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης (Ιούνιος 2013).Πλέον αναμένεται η συζήτηση των ενστάσεων της 2ης ανάρτησης με δύο αρτηρίες μικρότερου πλάτους.