ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – Ολοκλήρωση Διαδικασίας Πολεοδομικού Σχεδίου Κίτσι


Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ Α΄ΓΕΙΤΟΝΙΑ

 

Πολεοδομική μελέτη  του Κίτσι Α΄ γειτονιά :

Σημαντική πρόοδο είχαμε στην πολεοδομική μελέτη  του Κίτσι Α΄ γειτονιά. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το πολεοδομικό σχέδιο και  διαβιβάζεται η μελέτη στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση. Υπενθυμίζουμε ότι το 2012 έγινε η 3η Ανάρτηση της Α΄ γειτονιάς του Κίτσι ,η εξέταση  των ενστάσεων από την Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τον μελετητή -διαμόρφωση πρότασης-  και κρίση των ενστάσεων από το Δ.Σ με παρουσία  ως επιβλέπουσας  της Τεχνικής Υπηρεσίας σε ανοικτή συνεδρίαση  στον τοπικό σύλλογο.

Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Β΄γειτονιά.

Η εξέταση και κρίση των ενστάσεων της 1ης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης έχει ήδη διενεργηθεί από το 2010.Εκκρεμεί ακόμα η έγκριση οριοθέτησης του ρέματος, διόρθωση των σχεδίων βάσει της υπ’ αρ. 274/10 απόφασης Δ.Σ. και της μελέτης του ρέματος. Το 2012 εισήχθη για συζήτηση στην Περιφέρεια Αττικής, η τροποποιημένη υδραυλική μελέτη του ρέματος Κίτσι, η οποία   προέκυψε μετά από συνεργασία με τον μελετητή από τον Δήμο Βάρης του  ρέματος Κόρμπι με σκοπό την σύμφωνη γνώμη της λόγω  αρμοδιότητας .Δόθηκαν οδηγίες και απεστάλησαν έγγραφα στην Εκκλησία της  Ελλάδος διότι δια μέσου των ιδιοκτησιών της διέρχεται το ρέμα . Υπενθυμίζουμε  ότι το ρέμα Κόρμπι αποτελεί συνέχεια προς τα κατάντη  του   ρέματος Κίτσι και η  οριοθέτηση του συνδέεται άμεσα με την έγκριση του σχεδίου πόλης της Β΄ Γειτονιάς  του Κίτσι .