ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής Αγίου Δημητρίου


ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2014

 

Έγινε η ανάρτηση της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής από 04/03/14 έως 18/03/14 και αναμένεται η συζήτηση των ενστάσεων της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής από την Περιφέρεια Αττικής.

Το 2012 έγιναν συσκέψεις  με τον μελετητή και τις επιβλέπουσες του Γ΄ κεφαλαίου (πράξη εφαρμογής) από την Περιφέρεια Αττικής για την κρίση των  ενστάσεων της 2ης ανάρτησης και εκδόθηκε η θετική απόφαση του Περιφερειάρχη. Το 2012 είχαμε επίσης την επιτυχή οριοθέτηση ρέματος Πηλίου και Γαλάζιας Ακτής των διοικητικών ορίων του Δήμου μας σε συνδυασμό με την τροποποίηση Ρ. Σχεδίου του Αγίου Δημητρίου στα, Ο.Τ 84, 85 και ΚΧ82 από τα οποία διέρχεται . Έγινε επεξεργασία της πρότασης του μελετητή, η  εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας, οι  δημοσιεύσεις και η επίδοση στους ενδιαφερόμενους, η επεξεργασία των ενστάσεων η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας και η προετοιμασία φακέλου για αποστολή στην Δ/νση πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Το 2013 έγιναν όλα όσα έπρεπε και φτάσαμε το 2014 στην ανάρτηση της πράξης εφαρμογής.