ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – Ανάρτηση Πολεοδομικού Σχεδίου Μακιλιάρι


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ, ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

 

 

Σημαντική πρόοδο είχαμε στη μελέτη με τον τίτλο «Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ»:  Ολοκληρώθηκε η  1η ανάρτηση πολεοδομικού σχεδίου (Απρίλιος 2013) και αναμένεται η νέα ανάρτηση του σχεδίου.