ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Κορωπίου


Πολεοδομική μελέτη ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΚΑ.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΦΕΚ

Σημαντική ήταν η πρόοδος και στην πολεοδομική μελέτη επέκτασης ΚορωπίουΕίχαμε την έγκριση της  πολεοδομικής μελέτης  από το ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ μετά από ενέργειες της  Τ.Υ. του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο μελετητή. Έγινε διαβίβαση  και επεξεργασία στο ΣτΕ με σκοπό την δημοσίευση σε ΦΕΚ. Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ένταξης αφού ολοκληρωθούν  οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Επόμενη ανάρτηση θα γίνει μετά την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο.