ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Περιβαλλοντική Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Κορωπίου


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Α.Δ.Α ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΤΟΥΚΑ»  ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της δημοτικής διοίκησης του Νέου Ξεκινήματος είναι η έναρξη του έργου για την περιβαλλοντική  αποκατάσταση  του πρώην Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013 στη θέση «Ντούκα» του Δήμου Κρωπίας. Το έργο ολοκληρώνεται εντός του 2014.

Ο χώρος αν και ανενεργός από το 2005 συνέχιζε, ως ωρολογιακή τοξική βόμβα, να καίει εσωτερικά με αποτέλεσμα, να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα και να αποτελεί απειλή για την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον του Υμηττού.

Για να γίνει το μεγάλο έργο  ο Δήμος αγόρασε την έκταση που οριοθετείται ο Χ.Α.Δ.Α καθότι ανήκε σε ιδιώτες. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται μέσω Ε.Σ.Π.Α  από το Ε.Π.ΠΕΡΑΑ με προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ συνολικά μαζί με την αγορά της έκτασης. Το έργο  βασίστηκε σε νέα μελέτη του 2011 που προκηρύχθηκε από τον Δήμο Κρωπίας ενώ η αίτηση του Δήμου για χρηματοδότηση έγινε στις 31.10.2011.Ο ανοιχτός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου έγινε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2013.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το σχέδιο της αποκατάστασης προβλέπει : χωματουργικές εργασίες, εργασίες συλλογής απορριμμάτων, διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, έργα διαχείρισης βιοαερίου, την περίφραξη με ειδικό πλέγμα της έκτασης, την κάλυψη της με γεωσυνθετικό υλικό, την αποστράγγιση και καθαρισμό των υγρών της σε ειδική δεξαμενή και την επαναπροώθησή τους, εξασφαλίζοντας νερό για τη φύτευση και κάλυψη της επιφάνειάς της από τοπικά φυτά και δασικά είδη που θα βοηθήσουν στη σταδιακή διαδικασία φυσικής περιβαλλοντικής αποκατάστασής της.