ΠΑΡΑΔΟΣΗ – Κυκλοφοριακής Μελέτης, Δημοσιοποίηση Χάρτη Κυκλοφορίας


ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Η δημοτική μας ομάδα όταν ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου το 2011, έκανε άμεσα προκήρυξη της μελέτης τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης. Ολοκλήρωσε μέσα σε διάστημα 2 ετών τα στάδια παράδοσης της τροποποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως με ευρεία δημόσια διαβούλευση και είναι σε θέση να υλοποιήσει την λεγόμενη «βραχυπρόθεσμη» πρόταση.

Η  πρώτη εφαρμογή περιλαμβάνει την οδοσήμανση στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αλλαγής της ροής της κυκλοφορίας στις κεντρικές αρτηρίες της με ανάλογα και κατά στάδια επί εδάφους διαμορφώσεις διασταυρώσεων, ποδηλατικών αρτηριών, οδοσημάνσεων κα. Αυτή την περίοδο γίνεται η διαδικασία προμήθειας των πινακίδων σήμανσης και η ενημέρωση των δημοτών με τη δημοσιοποίηση του τελικού χάρτη ροής της κυκλοφορίας στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης (με τους  λογαριασμούς  της ύδρευσης έχουν λάβει το έντυπο με τον χάρτη).

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 18.04. 2011, Δ.Σ Κρωπίας 102/2011, ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : Δ.Σ Κρωπίας 91/6.03.2012, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :14.05.2012, ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α΄ΦΑΣΗΣ :Δ.Σ Κρωπίαςαρ.74/18.09.2012,ΥΠΟΒΟΛΗ Β΄ΦΑΣΗΣ :Νοέμβριος 2012, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : 14.12. & 20.12.2012, ΠΑΡΑΔΟΣΗ Β΄ΦΑΣΗΣ (Ολοκλήρωση μελέτης) :Δ.Σ. Κρωπίας αρ.74/19.03.2013,ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, Δ.Σ. Κρωπίας αρ.369/10.12.2013