ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Σταθμός Μεταφόρτωσης, Αποθήκευσης Απορριμάτων


 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ένα σημαντικό έργο υποδομής για τον τομέα καθαριότητας ολοκληρώθηκε επί της πρώτης δημαρχιακής θητείας του Δημητρίου Κιούση. Κατασκευάστηκε σταθμός μεταφόρτωσης-προσωρινής αποθήκευσης οικιακών απορριμμάτων με ειδικές θέσεις -ράμπες για την φόρτωση των containers.

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

ΑΓΟΡΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ     ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

Ο Δημήτρης Κιούσης από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου  μια από τις προτεραιότητες του ήταν να λειτουργήσει ορθολογικά ο τομέας καθαριότητας και να είναι ορατό το αποτέλεσμα σε όλη την  επικράτεια του Δήμου. Οι επισκέψεις του Δημάρχου στο αμαξοστάσιο  ήταν και είναι συχνές προκειμένου  να επέλθει το κατάλληλο εργασιακό κλίμα, να εξοπλιστεί με περισσότερα μέσα η υπηρεσία και να υπάρχει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό. Πολύ σημαντικές  ήταν οι ενέργειες της επαναλειτουργίας του οχήματος πλύσης κάδων, της αγοράς κάδων καθώς και  η αγορά των δύο απορριμματοφόρων. Επιπλέον έγινε ορθή χρήση του λειοτεμαχιστή για τα ογκώδη αντικείμενα και καλή διαχείριση μέσων και προσωπικού.

Η οργάνωση πέτυχε και τα μέσα συντονίστηκαν και εκσυγχρονίστηκαν. Έχουμε φτάσει πλέον στο καλύτερο επίπεδο καθαριότητας από συστάσεως Δήμου. Ο Δήμος Κρωπίας είναι πλέον από τους καθαρότερους δήμους της Αττικής παρά τη μεγάλη έκτασή του, τις αποστάσεις των οικισμών, την σύνθετη φύση των απορριμμάτων του και την σχετικά μεγάλη παραβατικότητα απόρριψης μπαζών από ασυνείδητους ιδιώτες.