ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Κτίρια Δομών ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΑμεΑ

 

Άλλη μία επιτυχής έναρξη και ολοκλήρωση έργων είχαμε από τη δημοτική μας αρχή με την κατασκευή των κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας που θα στεγάσουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμεΑ.

Οι εργασίες κατασκευής και η επίλυση των ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων (που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική διοίκηση), ξεκίνησαν το 2011 από τη νέα δημοτική αρχή του Νέου Ξεκινήματος και το 2013 ολοκληρώθηκε  η κατασκευή των κτιρίων.

Η χρηματοδότηση είχε επιτευχθεί μέσω Ε.Σ.Π.Α. και ταμείο το ΕΤΠΑ, προϋπολογισμού 500.000 χιλιάδων ευρώ (φορέας χρηματοδότησης η τότε κρατική περιφέρεια Αττικής).

  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ ΑμεΑ»

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και ενέργειες της Δημοτικής Αρχής εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της προμήθειας του εξοπλισμού για τα κτήρια των κοινωνικών δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, προμήθεια η οποία άμεσα θα υλοποιηθεί.

KATAΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΑμεΑ

KATAΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Τα κτίρια,  ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Νοέμβριος 2013

Επίσης, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συνεργασία  με το σύλλογο ΑμεΑ «Αγάπη και Ελπίδα» για την υλοποίηση προγράμματος ΚΔΑΠ για ΑμεΑ όπως δημόσια είχε δεσμευτεί ο συνδυασμός μας. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του εξοπλισμού και για τα δύο κτίρια.