ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Αντλιοστασίων Ύδρευσης, Αμπελώνα Αγίας Μαρίνας και Σκάρπιζα


ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΑΡΠΙΖΑ KAI ΤΟΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Σημαντικά έργα ύδρευσης μικρής κλίμακας πραγματοποιήθηκαν και είναι σε εξέλιξη στην περιφέρεια του Δήμου Κρωπίας. Δύο από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί με δημοτική χρηματοδότηση και αφορούν την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε μήκος 1 χλμ. (κόστους 69.000 χιλιάδων ευρώ) στον Αμπελώνα και την προμήθεια και τοποθέτηση αντλιοστασίου (κόστους 73.000 χιλιάδων ευρώ). Άλλο ένα  αντλιοστάσιο έχει ήδη τοποθετηθεί και αναμένεται η ηλεκτροδότησή του στον οικισμό της Σκάρπιζας.