ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – Έργο Βιοκλιματικής Ανάπλασης Πλατείας Ιερού Ναού Αναλήψεως


ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

Δημοπρατήθηκε στης 22/4/2014 και υλοποιείται άμεσα το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης της πλατείας του Ιερού Ναού Αναλήψεως ( 2,5 στρέμματα) προϋπολογισμού 817.614,54 ευρώ από το  ΕΠΤΑ, στο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” στις 12 Δεκεμβρίου 2013. Η αρχική μελέτη ξεκίνησε το 2011. Το 2012 ολοκληρώθηκαν συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και η έγκριση της ένταξης σε χρηματοδότηση του έργου έγινε το έτος 2013.