ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντικής Δασοπροστασίας


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

  

Το 2013 οργάνωσε ο Δήμος Κρωπίας για πρώτη φορά στην ιστορία του, ενεργό κέντρο πολιτικής προστασίας, με συγκέντρωση πυροσβεστικών μέσων και οχημάτων, ανάπτυξη εκπαιδευμένης ομάδας «πρώτης προσβολής» πυρκαγιάς και δικτύου ραδιοεπικοινωνίας στη θέση «Μπότα» (συμβολή της Λ. Αγ Μαρίνας και Ηφαίστου). Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό με την επιτυχή αντιμετώπιση 120 περιστατικών πυρκαγιάς σε πλήρη επιχειρησιακή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ομάδα του Δήμου Κρωπίας είχε στην πλειοψηφία των περιστατικών, πρώτο εντοπισμό και πρώτη επέμβαση στη φωτιά με αποτέλεσμα τη γρήγορη κατάσβεση και την επιβράδυνση της εξέλιξής της, σε συνεργασία πάντα με την Π.Υ Κρωπίας. Η προσπάθειά μας  αγκαλιάστηκε από τους πολίτες που ενίσχυσαν την ομάδα εθελοντών. Άλλη μια πρωτιά για τα δεδομένα του δήμου μας ήταν ότι οργανώθηκε για πρώτη φορά, το 2013, πιστοποιημένο σεμινάριο εκπαίδευσης εθελοντών και υπαλλήλων  του Δήμου Κρωπίας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ενώ προηγήθηκε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από την Π.Υ Κρωπίας. Το Κέντρο λειτούργησε και ως αποκεντρωμένη δημοτική δομή για ζητήματα, καθαριότητας, διαβίβασης αιτημάτων πολιτών, επίλυσης ζητημάτων πρόληψης πυρκαγιάς, οργάνωσης των αποψιλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις κα.

Η προσπάθεια για μια καλύτερη οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε το 2011 και συνεχώς ανεβάζουμε το επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών σε έκτακτες καταστάσεις και στη διαφύλαξη  του περιβάλλοντος παρά τις δραματικές περικοπές πόρων και την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου. Είναι πολιτική μας βούληση να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο για την άσκηση αρμοδιοτήτων μας σε πείσμα των μέτρων περιστολής των πόρων μας. Η Πυροσβεστική μας Υπηρεσία, ο σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδας, ο Κυνηγετικός σύλλογος, οι τοπικοί σύλλογοι και οι εθελοντικές ομάδες των Δήμων, η ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας και «πρώτης προσβολής» του Δήμου Κρωπίας,  οι εργαζόμενοι στον Σ.Π.Α.Υ, οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εθελοντές, οι δωρητές και χορηγοί μας, είναι η «ανθρώπινη περιουσία» του Δήμου μας. Πρακτικός στόχος μας είναι η έγκαιρη επέμβαση στα πρώτα λεπτά έναρξης μιας φωτιάς, θεμελιώδης όμως είναι η πρόληψη των πυρκαγιών με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.