ΕΝΑΡΞΗ – Αντιπλημμυρικό Έργο, Ρέμα Ξερέα Αγίας Μαρίνας


ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΞΕΡΕΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

 

Αρχίζει  η  έναρξη του κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου που αφορά  τη διευθέτηση τμήματος του ρέματος Ξερέα  που καταλήγει στο παραλιακό μέτωπο του Κορωπίου και στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία υπογράφτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2014 και ξεκινάει άμεσα. Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 6.945.000 εκ.ευρώ.

 ΡΕΜΑ ΞΕΡΕΑ