ΕΓΚΡΙΣΗ – Χρηματοδότησης Έργων Ομβρίων Πόλεως


ΕΡΓΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

Έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του έργου ομβρίων της πόλεως («Αποστράγγιση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Κορωπίου» ) με το οποίο θα οχυρωθεί αντιπλημμυρικά ένα μεγάλο τμήμα της πόλεως Κορωπίου. Η μελέτη  είχε εκπονηθεί και εγκριθεί μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης από το δημοτικό συμβούλιο Κρωπίας στη θητεία της δημοτικής περιόδου του Νέου Ξεκινήματος το 2012.  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξεως των 8 εκ. ευρώ. Η έναρξη των έργων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων καθότι τα  δίκτυα ομβρίων κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης πάντα ψηλότερα από τα δίκτυα σωληνώσεων ακαθάρτων.