ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 6.5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 70ΧΛΜ


ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ  ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 6.5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 70ΧΛΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας (22.04.2019) πριν την έναρξη της επίσημης προεκλογικής περιόδου και τους περιορισμούς άλλων αποφάσεών του ψηφίστηκε η έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας» συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το έργο είχε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας το 2016 και λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού του  έργου, ο Δήμος είχε αναζητήσει πηγή χρηματοδότησης που την βρήκε στην Περιφέρεια Αττικής. Ακολούθησαν σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Ανατ. Αττικής για χρηματοδοτήσεις – ένταξη του έργου στα εκτελεστέα της Περιφέρειας Αττικής (κωδ. ΚΑΕ 9775.05.032)2017-2019, επικαιροποίησης της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας το 2018 (αποφ.298) και των όρων της σύμβασης στην τελευταία 11η συνεδρίασή του  της 22ας Απριλίου 2019. Μετά την υπογραφή των όρων της προγραμματικής σύμβασης ακολουθεί η διαδικασία δημοπράτησης από το Δήμο Κρωπίας-Tεχνική Υπηρεσία, που είναι και ο υπεύθυνος φορέας εκτέλεσης του έργου. Η περιοχή εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνει ζώνες Βόρεια του σχεδίου πόλεως Αγίας Μαρίνας έως περιοχή «Μπότα» Κορωπίου και το μήκος των νέων αγωγών είναι στα 70χλμ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης:

  • Τα προβλήματα που παρουσιάζει το υφιστάμενο δίκτυο είναι τα εξής :Το δίκτυο είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αγωγούς από PVC, 6atmσχετικά μικρών διαμέτρων.Σε πολλές περιοχές του δικτύου και σε περιόδους μεγάλης ζήτησης του δικτύου δεν επαρκεί η πίεση για την τροφοδότηση των καταναλωτών. Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δικλείδων απομόνωσης στο δίκτυο, με αποτέλεσμα κάθε φορά που απαιτείται να γίνουν εργασίες επισκευής ή συντήρησης να χρειάζεται να απομονωθούν σημαντικά τμήματα του δικτύου. Παρουσιάζονται πάρα πολλές αστοχίες στο δίκτυο (θραύσεις αγωγών) το οποίο οφείλεται αφενός μεν στην παλαιότητα του δικτύου αφετέρου δε στη χρήση αγωγών με μικρή κλάση πίεσης. Οι περιοχές παρουσιάζουν έντονες υψομετρικές διαφορές με αποτέλεσμα να απαιτείται η αύξηση της πίεσης από τις ρυθμιστικές βάνες των παροχών της ΕΥΔΑΠ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι θραύσεις των ήδη παλιών και καταπονημένων αγωγών. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το μείζον πρόβλημα της σωστής υδροδότησης έγκειται στην επίλυση δύο σημαντικών παραμέτρων. Η πρώτη είναι η αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου που αποτελείται από παλιούς αγωγούς από PVC, 6atm (σ.σ γίνονται 16atm) και η δεύτερη είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή των περιοχών τροφοδοσίας της κάθε ζώνης σε σχέση με τα υψόμετρα εδάφους τα όποια παρουσιάζουν έντονες διαφορές.

 

  • Αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου είναι : Η επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης της εκτός σχεδίου πόλης περιοχή της Αγία Μαρίνας στον Νότιο Τομέα του Δήμου Κρωπίας και η συνεπαγόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η προστασία του περιβάλλοντος με την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων που σπαταλούνται σήμερα με τις συνεχείς διαρροές πόσιμου νερού λόγω των βλαβών που παρουσιάζονται στο υφιστάμενο πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης, η εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων, λόγω της εξάλειψης των βλαβών με την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης. Στο περιβάλλον οι επιπτώσεις θα είναι θετικές διότι με την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης εξοικονομούνται υδάτινοι πόροι που σπαταλούνται σήμερα με τις συνεχείς διαρροές πόσιμου νερού. Επίσης, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αφού με την τοποθέτηση του νέου δικτύου αναμένεται να εξαλειφθούν σε μεγάλο βαθμό οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης και οι συνεπαγόμενες διακοπές υδροδότησης και υποβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού.Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, επειδή η εν λόγω περιοχή αποτελεί τόπο παραθερισμού, τους θερινούς μήνες οι ωφελούμενοι πολλαπλασιάζονται σημαντικά.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

(ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΤΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ)