Πρόγραμμα 2014


Αναλάβαμε την Διοίκηση του Δήμου Κρωπίας, πριν τρία χρόνια, με τη βοήθεια της μεγάλης λαϊκής εντολής  που λάβαμε από εσάς.

 

Αντιμετωπίσαμε με θετική βούληση όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια, που υπαγόρεψαν οι νέοι νόμοι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με δραματικές μειώσεις πόρων. Με μεγάλο πείσμα, με  την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας μας και την ενεργή στήριξή σας πετύχαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διαχειριστήκαμε με επιτυχία, παρά τα μεγάλα εμπόδια,  μικρά και μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας  και των υποδομών του Δήμου μας.

Αναπτύξαμε γραμμές κοινωνικής άμυνας, αξιοποιώντας, ενισχύοντας τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές και δημιουργώντας νέες – Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο κ.α.

Ενεργοποιήσαμε την εθελοντική ευαισθησία των δημοτών και προωθήσαμε την διοικητική αποκέντρωση του Δήμου.

Πετύχαμε εγκρίσεις χρηματοδότησης και δημοπράτησης για σημαντικά έργα, όπως την βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Αναλήψεως, και ολοκληρώνουμε την αποκατάσταση της χωματερής, την ύδρευση στην Αγία Μαρίνα, έργα οδοποιίας και ύδρευσης, την διευθέτηση του Ξερέα, το κυκλοφοριακό της πόλης, την τηλεμετρία, τα δύο ΚΔΑΠ κ.α.

Δίνουμε καθημερινή μάχη για την τοπική ανάπτυξη, για την απασχόληση των ανέργων και την στήριξη των επιχειρήσεων.

Υλοποιούμε επιτέλους το έργο της αποχέτευσης της πόλης και άμεσα θα υλοποιηθεί και το έργο της αποχέτευσης των οικισμών.

Επιλύσαμε το θέμα του 5ου Δ.Σ., ολοκληρώσαμε τα αντλιοστάσια, τον σταθμό μεταφόρτωσης, την Πολεοδομική ένταξη της Αγίας Μαρίνας.

Δημιουργήσαμε νέους θεσμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος, Μαζικού Αθλητισμού, Ψυχαγωγίας και Πολιτισμού. Ακόμη λειτουργήσαμε Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντικής Δασοπροστασίας.

Διαχειριστήκαμε με διαφάνεια τα οικονομικά του Δήμου και καταφέραμε να αποπληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος των μεγάλων οικονομικών υποχρεώσεων που παραλάβαμε.

Αγωνιστήκαμε για την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των δημοτών μας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής που βάλλεται από μνημόνια.

Δίνουμε καθημερινή μάχη για την τοπική ανάπτυξη, για την απασχόληση των ανέργων και την στήριξη των επιχειρήσεων.

Επιλύσαμε χρόνια, στάσιμα προβλήματα καθημερινότητας, σε πεδία όπως, συγκοινωνιακή σύνδεση οικισμών, απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών δεκαετιών, επικίνδυνων κατασκευών, παράνομων καταυλισμών και καταπατήσεων και πλημμυρικών φαινομένων. Λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα περιορισμού της παραβατικότητας και προστασίας της ασφάλειας του Δημότη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες.

Κινητοποιήσαμε τον μεγαλύτερο συγκριτικά αριθμό συμπολιτών μας και συλλόγων των τελευταίων ετών για την υλοποίηση εθελοντικών και μη δράσεων.

Συμπέρασμα είναι ότι κάνοντας αυστηρή αποτίμηση του έργου μας μπορούμε να πούμε ότι επιτύχαμε να πραγματοποιήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, και ειδικότερα το σύνολο αυτών που εξαρτιόταν αποκλειστικά μόνον από εμάς στον Δήμο.

Στοχεύουμε στην υλοποίηση του οράματός μας για την μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη του Δήμου Κορωπίου, για την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην καθημερινότητά τους, την αλληλεγγύη, την οικιστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Με ανθρωπιά και αλληλεγγύη μεταξύ μας θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. 

   Δημήτρης Κιούσης

Δήμαρχος Κορωπίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΚΟΡΩΠΙ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»   www.old.koropinx.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6626223

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: info@old.koropinx.gr

Facebook: ΚΟΡΩΠΙ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

 

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 • Ανάπτυξη κοινωφελών υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης-αντιμετώπισης φτώχειας
 • διεύρυνση δομών παντοπωλείων, φαρμακείων, φροντιστήριων σε όλο τον Δήμο
 • οργάνωση συσσιτίου-παντοπωλείου νότιου τομέα
 • πλήρης αξιοποίηση προβλέψεων χορήγησης επιδομάτων-βοηθημάτων

 

ΥΓΕΙΑ

 • αναβάθμιση και επέκταση υπηρεσιών στα δημοτικά ιατρεία
 • υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης υγείας για όλο τον Δήμο
 • υλοποίηση θεματικών ημερίδων ενημέρωσης για όλα τα θέματα υγείας
 • ολοκλήρωση στελέχωσης του Κέντρου Υγείας
 • φροντίδα και προστασία ζώων, συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

 • 2 νέοι παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί & κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε πόλη-οικισμούς
 • Λειτουργία των 2 ολοκληρωμένων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης

 

 

Β. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • αναβάθμιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
 • ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού
 • στενή συνεργασία με σχολικές επιτροπές και συλλόγους γονέων για την βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών και υποδομών
 • προγράμματα Διά Βίου Μάθησης με πλήθος θεματικών πεδίων

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • κατασκευές νέων σχολείων: α) Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Κιτσίου, β) 1 νηπιαγωγείο, 2 νέα δημοτικά σχολεία και το 3ο Λύκειο στο Κορωπί
 • αναβάθμιση αύλειων χώρων, χώρων αθλοπαιδειών, γηπέδων
 • εκσυγχρονισμός όλων των παλαιών σχολείων
 • διεκδίκηση ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Κορωπίου από το ΕΣΠΑ

 

 

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • πρωτοβουλίες ανάπτυξης επενδύσεων
 • συνεχής και διαρκής αναζήτηση – αξιοποίηση κάθε υπάρχουσας δυνατότητας διευκόλυνσης και δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
 • σχεδιασμός πολιτικών διευκόλυνσης της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • δημιουργία διαδικτυακής πύλης του Δήμου για την καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας, την διευκόλυνση της εύρεσης εργασίας του τοπικού επιστημονικού, τεχνικού, εργατικού δυναμικού  και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • δράσεις σύζευξης μεταξύ τοπικής ζήτησης και προσφοράς εργασίας
 • αναζήτηση και αξιοποίηση κάθε υπάρχουσας δυνατότητας απασχόλησης του τοπικού εργατικού δυναμικού
 • βελτίωση ευκαιριών και δημιουργίας απασχόλησης με τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα
 • αξιοποίηση του θεσμού των ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) για την απασχόληση των ανέργων της περιοχής

 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • συνεργασία με συνεταιρισμούς, εμπορικούς & επαγγελματικούς συλλόγους για τον σχεδιασμό πολιτικών διευκόλυνσης της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του τοπικού δυναμικού με προβολή τους σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στο τουριστικό κέντρο της Αθήνας (Λ. Συγγρού)
 • πρωτοβουλίες για την προβολή και περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την διεκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών επαγγελματιών στην αγορά
 • ανάδειξη φυσικής – πολιτιστικής κληρονομιάς
 • εκτεταμένο πρόγραμμα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων από το ΕΣΠΑ, διασύνδεσή τους με το οδικό δίκτυο και το εμπορικό κέντρο

 

 

Δ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ

 • αναγκαίες παρεμβάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού
 • αναθεώρηση-επικαιροποίηση ΓΠΣ
 • ολοκλήρωση ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλεως
 • πράξεις εφαρμογής, διανοίξεις οδών, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 • συνεργασία με τους οικιστικούς συλλόγους για την διερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης νέων περιοχών στο σχέδιο πόλεως
 • αναβάθμιση-επέκταση πολεοδομικών πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

 • εφαρμογή νέας κυκλοφοριακής μελέτης, βελτίωση οδών και πεζοδρομίων, ανάπτυξη συνθηκών διευκόλυνσης του εμπορικού κέντρου (πρόσβαση, στάθμευση, περίπατος)
 • ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών με διαπλάτυνση πεζοδρομίων
 • πρότυπες παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια πέριξ των σχολείων
 • έργα βελτίωσης οδοποιίας
 • κατασκευή δικτύων ήπιας μετακίνησης, δίκτυα πεζόδρομων, δίκτυα ποδηλατόδρομων
 • διεκόλυνση προσβασιμότητας
 • κατασκευή δημοτικού parking
 • συνεχής αξιολόγηση αναγκών μετακινήσεων και συνεργασία με ΟΑΣΑ για μεγαλύτερη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής του Δήμου
 • κατασκευή οδών οικισμών και εκτός σχεδίου περιοχών

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

 • βιοκλιματική αναβάθμιση και ανάπλαση 4 πλατειών, οδών και πεζοδρομίων με το νέο ΕΣΠΑ
 • υλοποίηση της βιοκλιματικής ανάπλασης Πλ.Ανάληψης (εγκεκριμένο)
 • αύξηση πρασίνου στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους
 • φυτεύσεις και εξωρραϊσμός πάρκων και αλσών
 • αναβάθμιση και δημιουργία νέων παιδικών χαρών με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών, τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων

 

 

Ε. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 • ολοκλήρωση του μεγάλου έργου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Κορωπί από το ΕΣΠΑ
 • νέα μελέτη για κατασκευή επιπλέον μονάδας επεξεργασίας αξιοποίησης του διαθέσιμου νερού προς άρδευση
 • αποχέτευση στους οικισμούς Αγίου Δημητρίου, Αγίας Μαρίνας, Κίτσι και Σκάρπιζα  (υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ για την νέα προγραμματική περίοδο)
 • κατασκευή συνδέσεων με προγραμματισμό

 

ΥΔΡΕΥΣΗ

 • νέα δίκτυα ύδρευσης (Αγίας Μαρίνας, Αγίου Δημητρίου, Κιτσίου, Σκάρπιζας και εκτός σχεδίου περιοχών )
 • αυτόματο ηλεκτρονικό μετρητικό σύστημα για την προστασία των καταναλωτών από διαρροές και στους οικισμούς (υπό δημοπράτηση)

 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • αντιπλημμυρικά έργα, κατασκευή αγωγών ομβρίων
 • συμπλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης και οικισμών με δίκτυα ομβρίων
 • κατασκευή μεγάλων πλακοσκεπών αγωγών αποστράγγισης ομβρίων  πόλης Κορωπίου (εγκεκριμένο για  τον βόρειο και νότιο τομέα)
 • διευθέτηση και ανάπλαση περιοχών ρεμάτων

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΚΤΕΣ

 • ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση στην πηγή, ειδικοί κάδοι κομποστοποίησης, αξιοποίηση βιοαπόβλητων, εναλλακτική διαχείριση με green point (μελέτη υπό δημοπράτηση)
 • ανάδειξη-αξιοποίηση προστατευόμενων περιοχών, δημιουργία οικολογικών διαδρομών
 • ανάδειξη-αξιοποίηση αστικών ορεινών όγκων & φυσικών μνημείων, φυτεύσεις, καθαρισμοί
 • Μένουμε σταθεροί στην απαίτησή μας από το Κράτος για ελεύθερες και προσβάσιμες παραλίες
 • κατασκευή έργων αναψυχής και αθλητισμού σε παραλίες του Δήμου με ήπιες παρεμβάσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αισθητική
 • δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων

 

 • διαρκής έλεγχος της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων των παραλιών του Δήμου
 • κατασκευή νέας «γλίστρας» στην Λομβάρδα

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 • αντικατάσταση παλαιού στόλου οχημάτων
 • εκσυγχρονισμός μηχανολιγικού εξοπλισμού
 • επέκταση δυνατοτήτων στις λειτουργίες της υπηρεσίας

 

ΣΤ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, πάσης φύσεως εγκαταστάσεις  και κοινόχρηστους χώρους για την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση εκπομπών ρύπων
 • σύγχρονα συστήματα ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας οδοφωτισμού, τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας LED
 • αξιοποίηση γεωθερμίας και ηλιοθερμίας στο Στάδιο Παπασιδέρης

 

 

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • προστασία-ανάδειξη-προβολή-αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, βυζαντινών μνημείων, εκκλησιών και της πλατείας του παλαιού χωριού Φιλιάτη
 • πολιτιστικές υποδομές, πολιτιστικές διαδρομές στη φύση και ανάδειξη του υπολοίπου της Σφηττείας οδού
 • ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας μας για την ανακήρυξη της πόλης ως μαρτυρικής
 • Αναπαλαίωση κτίριου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας (εγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής)

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων
 • οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων με έμφαση στη νέα γενιά
 • κατασκευή σύγχρονου ανοικτού κολυμβητηρίου με αξιοποίηση γεωθερμίας και ηλιοθερμίας

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • ανάπλαση τουριστικών περιοχών, σήμανση και διαδικτυακή προβολή-προώθηση τουριστικών περιοχών και των αξιοθέατων όλου του Δήμου

 

 

Η. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

 • αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • διεύρυνση του τομέα ηλεκτρονικής διοίκησης
 • αξιοποίηση των δυνατοτήτων διευκόλυνσης αποπληρωμής υποχρεώσεων των πολιτών
 • λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης δημοτών νοτίου τομέα (κτήριο υπό διαμόρφωση)

 

Θ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 • ηλεκτρονική δημοτική διοίκηση, διαφάνεια, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών
 • ευρυζωνικά δίκτυα, ασύρματη πρόσβαση σε όλα τα όρια του Δήμου
 • συνεργασία με συλλόγους νέων για την προσαρμογή στις ανάγκες τους σχετικά με την ανάπτυξη, την αύξηση του ποσοστού χρήσης νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, ώστε οι νέοι της περιοχής να έχουν τα κατάλληλα εφόδια για την νέα εποχή

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • αναβάθμιση – επέκταση υφιστάμενων  ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εγκατάσταση νέων
 • διευκόλυνση απομακρυσμένης εξυπηρέτησης
 • συνεργασία με συλλόγους πολιτών, επαγγελματικούς συλλόγους και συνεταιρισμούς, για τον σχεδιασμό πολιτικών του Δήμου
 • υλοποίηση διαδικτυακής πύλης επιχειρηματικότητας (εγκεκριμένο)

 

 

Ι. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

 • διαρκής συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις για την πρόληψη της παραβατικότητας και την αντιμετώπισή της

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • οργάνωση προγραμμάτων για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας
 • νέος μηχανολογικός εξοπλισμός
 • ενθάρρυνση – εκπαίδευση νέων εθελοντών

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 • οργάνωση, κινητοποίηση, εμψύχωση εθελοντών
 • ενημέρωση σε ημερίδες και σχολεία
 • δράσεις προσέλκυσης δωρητών προς τον δήμο και βράβευση ευεργετών