ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 574.000 ΕΥΡΩ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22.04.2019

ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 574.000 ΕΥΡΩ

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΝΑΚΥΡΗΧΘΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου (22.04.2019) – ύστερα από τους περιορισμούς αποφάσεών του λόγω εκλογικής περιόδου- το ποσό χρηματοδότησης των υποδομών φωτισμού και προμήθειας φωτιστικών σωμάτων του Ανοιχτού Σταδίου Ολυμπιονίκη Γ.Σ. Παπασιδέρη, που είχε ήδη δρομολογηθεί με ανακήρυξη και αναδόχου,  θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ.Εσωτερικών «Φιλόδημος ΙΙ» ύστερα από αποδοχή την 1η Μαρτίου 2019 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μελέτης της Τ.Υ Κρωπίας που είχε υποβληθεί από το 2017. Να σημειωθεί ότι έχει ήδη ανακηρυχθεί ανάδοχος (με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις 10.12.2018) για την τοποθέτηση των υποδομών-στηλών Φωτισμού του Σταδίου με αρχική χρηματοδότηση από ίδιους πόρους Δήμου Κρωπίας (Αρ. μελέτης ΤΥ/38/2018) και συνολική δαπάνη 313.160,31€. Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για το ολοκληρωμένο σύστημα φωτισμού φτάνει τις 574.000 ευρώ.

Πληροφοριακά στοιχεία: Το 2016 προωθήθηκε από τη διοίκηση του Δήμου άμεσα τεχνική μελέτη για ολοκληρωμένο σύστημα φωτισμού που δεν υπήρχε στο Στάδιο. Το 2017 η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας υποβλήθηκε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για έγκριση χρηματοδότησης. Δεν υπήρξε ανταπόκριση της Γ.Γ.Α. και στα μέσα του Οικονομικού έτους 2018 εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.  Με την 182 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2018 η οποία είχε τίτλο «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών συστήματος φωτισμού στο γήπεδο του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης.», έγινε η εκκίνηση της διαδικασίας και  η ανάληψη υποχρέωσης για ποσό 100.000,00 € στο Οικονομικό Έτος 2018. Για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης διενεργήθηκε δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, την 10η Δεκεμβρίου 2018. Την 1η Μαρτίου 2019, κοινοποιήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κρωπίας η σύμφωνη γνώμη της ΓΓΑγια την ένταξη της πράξης -που καταρχήν είχε υποβληθεί- στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Προκειμένου πλέον να ολοκληρωθεί  το έργο του φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, ξεκινάει και άλλη διαγωνιστική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης  με την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Το βασικό φυσικό αντικείμενοτου έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού γηπέδων τόσο με λαμπτήρα εκκένωσης, όσο και με LED, η εργασία πλήρους τοποθέτησης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης κλπ, σε υφιστάμενο πυλώνα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, φωτιστικών σωμάτων με ιστό πλήρη για το φωτισμό του περιβάλλοντα χώρου και των διαδρόμων πρόσβασης, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση των αντίστοιχων ηλεκτρικών αγωγών και ηλεκτρολογικού υλικού. Για την ολοκληρωμένη και εύκολη λειτουργία προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεχειρισμού όλων των μονάδων φωτισμού. Επίσης, στο φυσικό αντικείμενο, έχουν προβλεφθεί κάποια νέα είδη και ποσότητες από υπάρχοντα, ώστε να συμπληρωθεί και να λειτουργήσει ο φωτισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.