ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ


Καθορίζοναι τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας στα αποία θα ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της εν λόγω εκλογικής περιφέρειας όπως αναγράφονται στο σύνδεσμο παρακάτω:

 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ