ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ -ΣΦΗΤΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012‏


ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ -ΣΦΗΤΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012‏