Πολίτης Παναγιώτης του Γεωργίου


Κορωπί Νέο Ξεκίνημα

Κορωπί Νέο Ξεκίνημα

Πολίτης Παναγιώτης του Γεωργίου Νέο Ξεκίνημα

Πολίτης Παναγιώτης του Γεωργίου

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας 2013-2014

 

Γεννήθηκε το 1980 και ζει μόνιμα στο Κορωπί.

 

Σπουδές : Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοίτησε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Κορωπί.

 

Επάγγελμα : Πολιτικός μηχανικός. Διατηρεί Τεχνική Εταιρεία στο Κορωπί η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής

 

Αυτοδιοικητική Δράση :

Συμμετείχε για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2010 όπου και εξελέγη με τον ανεξάρτητο δημοτικό συνδυασμό « Κορωπί Νέο Ξεκίνημα ». Από το 2011 είναι τακτικό  εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κρωπίας. To 2013   εξελέγη πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας.

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: 6973 822 877

Ε-mail : panagiotis.politis@e-koropi.gr

Facebook : Panagiotis Politis

Πολίτης Παναγιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας 2013-2014 Γεννήθηκε το 1980 και ζει μόνιμα στο Κορωπί. Σπουδές : Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοίτησε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Κορωπί. Επάγγελμα : Πολιτικός μηχανικός. Διατηρεί Τεχνική Εταιρεία στο Κορωπί η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής Αυτοδιοικητική Δράση : Συμμετείχε για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2010 όπου και εξελέγη με τον ανεξάρτητο δημοτικό συνδυασμό « Κορωπί Νέο Ξεκίνημα ». Από το 2011 είναι τακτικό  εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κρωπίας. To 2013   εξελέγη πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας. Επικοινωνία: Τηλ.: 6973 83 38 77 Ε-mail : panagiotis.politis@e-koropi.gr Facebook : Panagiotis Politis Πολίτης Παναγιώτης του Γεωργίου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας 2013-2014 Γεννήθηκε το 1980 και ζει μόνιμα στο Κορωπί. Σπουδές : Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοίτησε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Κορωπί. Επάγγελμα : Πολιτικός μηχανικός. Διατηρεί Τεχνική Εταιρεία στο Κορωπί η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής Αυτοδιοικητική Δράση :Συμμετείχε για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2010 όπου και εξελέγη με τον ανεξάρτητο δημοτικό συνδυασμό « Κορωπί Νέο Ξεκίνημα ». Από το 2011 είναι τακτικό  εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κρωπίας. To 2013   εξελέγη πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας. Επικοινωνία: Τηλ.: 6973 83 38 77 Ε-mail : panagiotis.politis@e-koropi.gr Facebook : Panagiotis Politis