Λέκκας Δημήτριος του Γεωργίου


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

Λέκκας Δημήτριος του Γεωργίου

Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1953 και μένει μόνιμα στο Κορωπί.

Σπουδές : Ανώτερη Τεχνική εκπαίδευση. Έχει πτυχίο Μηχανοτεχνίτη.

Επάγγελμα : Έμπορος ανταλλακτικών. Διατηρεί εμπορικό κατάστημα από το 1978.

Συνδικαλιστική, Περιβαλλοντική , Κοινωνική Δράση :

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου. Έχει διατελέσει στο Koσμήτορας  στον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου. Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση στο επαγγελματικό κλάδο του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Εμπόρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  Συνδέσμου. Έχει στηρίξει τις δημοτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετέχει ενεργά στο δημοτικό βίο.

 

Επικοινωνία :

Τηλ.: 6937 29 56 22 , 210-662 50 47

Ε-mail : info@koropinx.gr