Αναπαλαίωση κτιρίου Πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας


ΔΤ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22.04.2019

Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έργο: Αναπαλαίωση κτιρίου Πολιτιστικής κληρονομιάς Δ.Κρωπίας 701.062,36 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ (µε Φ.Π.Α.).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου στην τελευταία συνεδρίασή του, στις 22 Απριλίου 2019,  πριν την επιβολή περιορισμού των αποφάσεών του λόγω εκλογών, ψήφισε την έγκριση σύναψης των όρων της  2ητροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κρωπίας για την ολοκλήρωση του έργου «Αναπαλαίωση κτιρίου Πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας» (παραδοσιακού μεσογείτικου καμαρόσπιτου  -πρώην Λιάπη) στο κέντρο του Κορωπίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 Η αναπαλαίωση-ανακατασκευή Πολιτιστικού Κτιρίου-Μεσογείτικου Καμαρόσπιτου  είναι ένα έργο με μεγάλο ιστορικό καθυστερήσεων υλοποίησης  από την περίοδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Αν. Αττικής έως σήμερα 2019. Επανεντάχθηκε ως βασικό έργο από το Δήμο Κρωπίας το 2012 για χρηματοδότηση από την Αιρετή Περιφέρεια Αττικής και έλαβε εγκρίσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο της περιόδου 2011-2014.. Το 2014 υπογράφτηκε η πρώτη προγραμματική σύμβαση Δήμου Κρωπίας και Περιφέρειας Αττικής  14.06.2014 (με προϋπολογισμό 1.473.966,95 ευρώ).  Δημοπρατήθηκε το 2015 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφ.Ενότητας Αν.Αττικής (εργολαβική σύμβαση 30.04.2015 και ποσό χρηματοδότησης από ίδιους πόρους Περιφέρειας Αττικής  701.062,36 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ) και ξεκίνησαν οι εργασίες το Καλοκαίρι του 2015.Σταμάτησαν οι εργασίες το 2016 λόγω διαφωνιών  πληρωμής μεταξύ του  αναδόχου και της Περιφέρειας ΑττικήςΗ µη πληρωµή του 1ου λογαριασµού, οφείλεται σε διαφωνία που προέκυψε µεταξύ της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής  και της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε) Ανατολικής Αττικής. Το 2018, το καλοκαίρι, έγινε επανεκκίνηση του έργου με εκτεταμένες εργασίες ειδικών τεχνιτών πέτρας-τοιχοποιίας,  με  κατασκευές των σκεπών, την τοποθέτηση των μεταλλικών υποδομών σκελετού-κατασκευής. Συνεχίζεται εντός του 2019με την 2η  τροποποιητική  σύμβαση και ολοκληρώνεται σε δύο μήνες εντός του Καλοκαιριού 2019. Αυτή την περίοδο εκτελούνται  εργασίες στις υπόγειες εγκαταστάσεις, στον μεταλλικό θόλο,  στον περιβάλλοντα χώρο κ.α.